Select Page

Autor: RafS

Zróbmy stronę WWW i postawmy serwer FTP na Windows Server 2008R2

Jak zrobić serwer,  na którym będzie można stawiać strony WWW i zarządzać FTP w Windows Server 2008R2? Dziś chciałbym pokazać Ci jak zainstalować i wstępnie skonfigurować rolę: Serwer sieci Web(IIS). W wyniku naszych działań otrzymasz serwer, na którym obsłużyć można strony WWW i serwer FTP. Aby ułatwić przyswojenie podstawowej konfiguracji, instalację wykonamy na czystym serwerze Windows Server 2008R2. Przygotowanie serwera do roli Web(IIS) Pierwszy etap jest bardzo standardowy, tak jak zawsze, zaczynamy od kreatora konfiguracji początkowej i uzupełniamy wszystkie niezbędne opcje konfiguracyjne(aktywacja, strefa czasowa, połączenia sieciowe, nazwa komputera). Następnie uruchamiamy kreator dodawania ról serwera(Dodaj rolę w menedżerze serwera, bądź...

Czytaj więcej

NAT – czyli jak klientowi dać Internet?

NAT – Network Address Translation W wielkim skrócie, udostępnimy w sieci lokalnej nasze łączę internetowe. W naszym przykładzie, tylko serwer jest podłączony do Internetu, komputery klienckie są tylko w sieci lokalnej. Założenia – wyposażenie serwera Nasz serwer ma już zainstalowane role: Active Directory Domain Services, DNS oraz DHCP. Nie jest to konieczne, ale do dalszych ćwiczeń będzie bardzo wygodne. Teraz należy dodać nową rolę(wykorzystaj Menedżer serwera) i wybrać Usługi zasad i dostępu sieciowego, dalej zaznaczamy Usługi routingu i dostępu zdalnego, tak jak na rysunku poniżej. Po zakończeniu instalacji, należy przejść do konfiguracji roli NAT. W tym celu w Menedżerze...

Czytaj więcej

[JS] Rzuty kostką

Dziś stworzymy aplikację, która zbada ile razy w 100 rzutach kostką wypadną poszczególne liczby. Dodatkowo wszystkie rzuty mają zostać zapisane w tablicy. Jak symulować rzut kostką do gry? Rzucając zwykłą kostką do gry, otrzymamy liczby całkowite z zakresu od 1 do 6. Jak wylosować liczbę za pomocą JavaScript? W JavaScript funkcja random obiektu Math, umożliwia nam wylosowanie liczby rzeczywistej z zakresu [0;1). Oznacza to, że wylosować możemy np.: 0, 0.5, 0.1203, 0.912, 0.999 ale nigdy nie wylosujemy liczby 1 i większej niż 1. W jaki sposób wylosować liczby całkowite z zakresu od 1 do 6? Jeżeli wylosowaną liczbę pomnożysz przez 6, otrzymasz zakres [0;6). Wyobraź sobie oś liczbową, zaznacz na niej nasz zakres i pomyśl, co trzeba zrobić, aby zakres zaczynał się od 1? Tak, wystarczy przesunąć zakres o jeden w prawo. Zrobimy to dodając do naszej liczby 1, otrzymujemy zakres [1,7). Niestety wciąż nie otrzymujemy liczb całkowitych, a także możemy wylosować liczbę większą od 6(ale jednocześnie mniejszą od 7). Aby otrzymywać liczby całkowite wykorzystamy zaokrąglanie. Mamy do dyspozycji 3 rodzaje zaokrąglania: Math.ceil(); Math.floor(); Math.round(); Pierwsza z nich zaokrągla do góry, tzn. mając liczby: 0.4, 0.7, 1.2, 6.5 otrzymamy odpowiednio: 1, 1, 2, 7 Druga metoda zaokrągla w dół, czyli dla naszych przykładowych liczb otrzymamy: 0, 0, 1, 6 Trzecia metoda zaokrągla klasycznie wg normalnych reguł matematycznych, zatem otrzymamy: 0, 1, 1, 7 Która z tych metod przyda się nam do aplikacji?...

Czytaj więcej

[JS] Średnia kolumn tablicy

Dziś rozwiążemy zadanie z Pracowni aplikacji internetowych. Kwalifikacja E.14 wydawnictwa WSiP. Treść zadania: Otrzymałeś polece­nie stworzenia aplikacji, której zadaniem jest obliczenie wartości śred­niej w poszczególnych kolumnach tablicy. Tablica powinna mieć dziesięć wierszy i dziesięć kolumn. Do tablicy wierszami wpisano kolejne liczby trzycyfrowe. Wynik działania aplikacji to wyświetlona zawartość tablicy (z za­chowaniem podziału na wiersze i kolumny) oraz wartości średnich w poszczególnych kolumnach. Do wpisania danych do tablicy i wykonania obliczeń należy użyć pętli. Składniki: Użyjemy pętli do wypełnienia tablicy oraz jej odczytania, tak jak w poprzednim wpisie: Jak stworzyć tablicę dwuwymiarową. W tablicy umieścimy liczby trzycyfrowe – tu zostawiam Ci pole do popisu;-) Dodatkowo stworzymy pętlę, która będzie liczyła wartości średnich dla każdej kolumny. Średnie przechowamy w dodatkowej tablicy. Na koniec wszystko razem wyświetlimy. Zmienne: Deklaracja zmiennych//deklaracja zmiennych var iloscKolumn = 10; var iloscWierszy = 10; var liczbyTrzycyfrowe = 100; var napis = ''; var tablica = []; var srednie = []; Średnia wartość jednej kolumny Zanim przejdziemy do głównego problemu, rozbijmy go na dwa mniejsze. Jak policzyć wartość średnią wszystkich wartości w jednej konkretnej kolumnie? Jak policzyć wartości średnie we wszystkich kolumnach, dla każdej osobno? Aby rozwiązać pierwszy problem zastanówmy się jak odczytać z całej tablicy dwuwymiarowej tylko wartości jednej konkretnej kolumny?   Tak, wystarczy ustalić nr kolumny i odczytywać wszystkie wartości wierszy w tej kolumnie, czyli zapis: suma += tablica[i][0]; wprowadzony do pętli for z licznikiem i, będzie...

Czytaj więcej

[JS] Jak stworzyć tablicę dwuwymiarową w JavaScript?

Tablice w JavaScript Przypomnijmy sobie kilka podstawowych rzeczy o tablicach: w tablicy można przechowywać wiele wartości(w odróżnieniu od zwykłej zmiennej, która przechowuje jedną wartość) w tablicy JavaScript można przechowywać liczby, tekst, tablice i obiekty tablice w JavaScript są obiektami tablicę deklarujemy korzystając z nawiasów kwadratowych Przykład tworzenia tablicy przechowującej kilka wartości.var tablica = [ 5, 10, "ogórek", "samochód", true]; długość tablicy(czyli ilość jej elementów) otrzymujemy poprzez jej właściwość length var dlugoscTablicy=tablica.length; Po więcej informacji, metod, właściwości tablic i przykładów na ich wykorzystanie odsyłam na w3schools. Znajduje się tam  fragment o tym, że w tablicach możemy przechowywać także inne  tablice. Taka tablica, która w każdej swojej komórce przechowuje tablicę nazywamy tablicą dwuwymiarową. Brzmi poważnie? Wyobraź sobie planszę do gry w statki, to jest właśnie tablica dwuwymiarowa. Jak stworzyć tablicę dwuwymiarową? Przedstawię jedną z metod tworzenia tablicy dwuwymiarowej. Na początku zadeklarujemy pustą tablicę o nazwie tablica var tablica = []; Drugim krokiem będzie zadeklarowanie w każdym elemencie tablicy kolejnej tablicy. W tym miejscu powinniśmy wiedzieć ile wierszy będzie miała nasza tablica. for (var i = 0; i < iloscWierszy; i++) { tablica[i] = []; } Tablica dwuwymiarowa w działaniu Powyższy kod wystarczy do zadeklarowania tablicy. Poniżej znajduje się gotowy przykład, który wypełnia tablicę wartościami z numerami wiersza i kolumny. for (var i = 0; i < iloscWierszy; i++) { for (var j = 0; j < iloscKolumn; j++) { tablica[i][j] =...

Czytaj więcej

[JS]Malowanie Pokoju

“Malowanie pokoju” – E.14 – JavaScript Dziś rozwiążemy wspólnie fragment zadania egzaminacyjnego z kwalifikacji E.14 z 2017 roku. Do wykonania mamy stronę wyglądającą jak obrazek powyżej. Strona ma umożliwiać obliczenie kosztu malowania pokoju o wymiarach wprowadzanych przez użytkownika. Do naszego rozwiązania wykorzystamy: HTML5 CSS JavaScript OPIS ZADANIA Przykład działania skryptu przedstawiony jest na rysunku powyżej. Skrypt powinien działać po stronie przeglądarki. Jego zadaniem jest obliczenie ceny malowania pokoju, uwzględniając wytyczne: Pokój ma plan prostokąta o wysokości 2,7 m Powierzchnia okien i drzwi jest pomijana w obliczeniach Cena malowania ścian wynosi 8 zł za metr kwadratowy Nie jest wymagane, aby...

Czytaj więcej

Pin It on Pinterest